Tyreotoksykoza (nadczynno?? tarczycy)

Możliwe powikłania

Powik?ania zwi?zane z leczeniem radykalnym to przede wszystkim objawy niedoczynno?ci tarczycy. Rzadkim powik?aniem s? zaburzenia gospodarki wapniowej zwi?zane z przypadkowym usuni?ciem przytarczyc. W przypadku nieleczonej nadczynno?ci mo?e doj?? do prze?omu tarczycowego. Do czynników wywo?uj?cych zalicza si? tak?e stres, infekcje i ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »