Ból z zaburzeniami oddawania moczu

Ból wyst?puj?cy przy ka?dej próbie oddawania moczu, ?wiadcz?cy o procesie chorobowym tocz?cym si? w obr?bie uk?adu moczowego lub objawem zaburze? neurologicznych lub/i psychicznych.

Najlepiej skojarzone objawy