Bolesne lub utrudnione oddawanie moczu (dyzuria)

Zespół bolesnych odczuć lub utrudnienia związane z oddawaniem moczu. W zależności od przyczyny, zróżnicowany charakter i nasilenie. Towarzyszy mu częste oddawanie moczu.

Najlepiej skojarzone objawy