Powi?kszaj?ca si? zmiana barwnikowa na skórze

Powi?kszaj?ca si? drobna, dobrze odgraniczona od otoczenia jasno lub ciemnobrunatna plama na powierzchni skóry. U ka?dego cz?owieka mo?na wykry? co najmniej kilkana?cie zmian tego typu.

Najlepiej skojarzone objawy