Nowotwór z?o?liwy ?o??dka

(Carcinoma ventriculi)

Rak ?o??dka jest jednym z najcz?stszych nowotworów z?o?liwych. Wyst?puje przewa?nie po 40 roku ?ycia. M??czy?ni choruj? dwa razy cz??ciej ni? kobiety. Najwi?cej zachorowa? odnotowuje si? w Japonii, co wi??e si? prawdopodobnie z przyzwyczajeniami ?ywieniowymi. Niekorzystny wp?yw odgrywa dieta z du?? ...

Badania diagnostyczne

 • Gastroskopia
 • Badanie histopatologiczne
 • Badanie radiologiczne z podwójnym kontrastem
 • USG endoskopowe

Pozostałe informacje

 • Choroba najczęściej występuje w wieku: >30 lat
 • Ilość zachorowań ze względu na płeć:
  kobiety33%
  mężczyźni67%
 • Rasy ludzi wśród, których choroba występuje najczęściej:
  ?ó?ta (azjatycka)60%
 • Lekarze specjaliści:
  - Gastrolog
 • Wymagany jest natychmiastowy kontakt z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »