Obrzęk spojówek

Rozpulchnienie i zwiększenie objętości spojówek.

Najlepiej skojarzone objawy