Astma oskrzelowa

(Asthma bronchiale)

Astma jest przewlek?? chorob? zapaln? dróg oddechowych. Przewlek?e zapalenie wywo?uje nadreaktywno?? oskrzeli, prowadzi to do utrudnienia przep?ywu powietrza w oskrzelach (poprzez skurcz ich mi??niówki, obrz?k i zaleganie ?luzu). Objawy pojawiaj? si? po nara?eniu na wiele ró?nych czynników (m.in. alergeny, py?y ...

Badania diagnostyczne

 • Spirometria
 • Zdj?cie rentgenowskie klatki piersiowej
 • Badanie alergologiczne

Pozostałe informacje

 • Ilość zachorowań ze względu na płeć:
  kobiety55%
  mężczyźni45%
 • Rasy ludzi wśród, których choroba występuje najczęściej:
  Czarna (afryka?ska)60%
 • Lekarze specjaliści:
  - Pulmonolog
  - Alergolog
 • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »