Błyski

Zaburzenie czynności siatkówki polegające na postrzeganiu błysków świetlnych mimo ich nieobecności.

Najlepiej skojarzone objawy