Obrzęk stawu/stawów

Powiększenie obrysu stawu.

Najlepiej skojarzone objawy