Smolisty stolec

Smoli?cie-czarno zabarwiony lu?ny stolec, o charakterystycznym zapachu, spowodowany obecno?ci? nadtrawionej krwi, ?wiadcz?cej o krwawieniu w obr?bie górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Najlepiej skojarzone objawy