Obrzęki kończyn dolnych, głownie wieczorem

Nagromadzanie się limfy (przesączu krwi) w tkance podskórnej wynikające z niewydolności układu żylnego bądź limfatycznego kończyn.

Najlepiej skojarzone objawy