Obrzęki tkanek miękkich, głównie rano

Obrzęki wokół oczu, twarzy, narządów płciowych.

Najlepiej skojarzone objawy