Niedowład połowiczny

Zaburzenie czynności i osłabienie ruchów mięśni jednej połowy ciała wynikające z uszkodzenia centralnego systemu nerwowego.

Najlepiej skojarzone objawy