Nowotwór z?o?liwy w?troby i przewodów ?ó?ciowych wewn?trzw?trobowych

(Carcinoma malignum hepatis et ductus intrahepaticus biliaris)

Rak w?troby jest czwartym co do cz?sto?ci wyst?powania nowotworem z?o?liwym u m??czyzn i dziewi?tym u kobiet. Zdecydowanie cz??ciej wyst?puje w Azji i Afryce. Wi?kszo?? przypadków powstaje na pod?o?u marsko?ci w?troby, dlatego stany prowadz?ce do jej rozwoju s? równie? czynnikami ryzyka ...

Badania diagnostyczne

 • USG jamy brzusznej
 • Tomografia komputerowa
 • Badanie histopatologiczne

Pozostałe informacje

 • Choroba najczęściej występuje w wieku: >30 lat
 • Ilość zachorowań ze względu na płeć:
  kobiety25%
  mężczyźni75%
 • Rasy ludzi wśród, których choroba występuje najczęściej:
  Czarna (afryka?ska)35%
 • Lekarze specjaliści:
  - Chirurg
 • Wymagany jest natychmiastowy kontakt z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »