Nowotwór z?o?liwy odbytnicy

Profilaktyka

W przypadku raka odbytnicy profilaktyka odgrywa ogromn? rol?, poniewa? wczesne rozpoznanie umo?liwia w?a?ciwe leczenie i daje szans? pacjentowi na szybki powrót do zdrowia. Jest to szczególnie istotne dla osób z zespo?em polipowato?ci rodzinnej, która przejawia si? obecno?ci? w jelicie licznych ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »