Zapalenie gruczo?u przedsionkowego wi?kszego (Bartholina)

(Bartholinitis)

Gruczo?y przedsionkowe wi?ksze, zwane te? gruczo?ami Bartholina, znajduj? si? w dolnej 1/3 d?ugo?ci warg sromowych wi?kszych, ich uj?cia natomiast zlokalizowane s? w przedsionku pochwy, do ty?u od jej uj?cia. Ostre zapalenie tego gruczo?u, prowadz?ce do wytworzenia torbieli b?d? ropnia, nale?y ...

Badania diagnostyczne

  • Badanie ginekologiczne

Pozostałe informacje

  • Ilość zachorowań ze względu na płeć:
    kobiety100%
    mężczyźni0%
  • Lekarze specjaliści:
    - Ginekolog
  • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »