Choroba Le?niowskiego-Crohna

Charakterystyka

Choroba Le?niowskiego-Crohna nale?y do grupy nieswoistych zapale? jelita o nieznanej przyczynie. Jest to choroba przewlek?a przebiegaj?ca z zaostrzeniami i remisjami. Do?? cz?sto jednak objawy choroby wyst?puj? stale, co znacznie upo?ledza funkcjonowanie chorych i doprowadza do inwalidztwa. Zmiany chorobowe mog? by? ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »