Nowotwór z?o?liwy p?cherzyka ?ó?ciowego

(Carcinoma vesicae fellae)

Rak p?cherzyka ?ó?ciowego wyst?puje rzadko. Jest on rozpoznawany najcz??ciej u osób z kamic? p?cherzyka ?ó?ciowego. Z tego wzgl?du osoby nale??ce do grupy wysokiego ryzyka kamicy s? jednocze?nie bardziej nara?one na rozwój raka. S? to zwykle puszyste kobiety po 50 roku ...

Badania diagnostyczne

 • USG jamy brzusznej
 • Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ERCP)
 • Tomografia komputerowa

Pozostałe informacje

 • Choroba najczęściej występuje w wieku: >50 lat
 • Ilość zachorowań ze względu na płeć:
  kobiety67%
  mężczyźni33%
 • Rasy ludzi wśród, których choroba występuje najczęściej:
  ?ó?ta (azjatycka)35%
 • Lekarze specjaliści:
  - Chirurg
 • Wymagany jest natychmiastowy kontakt z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »