Nowotwór z?o?liwy p?cherzyka ?ó?ciowego

Charakterystyka

Rak p?cherzyka ?ó?ciowego wyst?puje rzadko. Jest on rozpoznawany najcz??ciej u osób z kamic? p?cherzyka ?ó?ciowego. Z tego wzgl?du osoby nale??ce do grupy wysokiego ryzyka kamicy s? jednocze?nie bardziej nara?one na rozwój raka. S? to zwykle puszyste kobiety po 50 roku ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »