Nowotwór z?o?liwy p?cherzyka ?ó?ciowego

Sposób leczenia

Leczenie raka polega na chirurgicznym usuni?ciu p?cherzyka wraz z cz??ci? w?troby. Niestety wi?kszo?? chorych nie ma szans na radykalne leczenie, ze wzgl?du na znaczn? rozleg?o?? nacieku nowotworowego lub ci??ki stan ogólny, który uniemo?liwia przeprowadzenie zabiegu. W takich przypadkach leczenie ma ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »