Nowotwór z?o?liwy p?cherzyka ?ó?ciowego

Profilaktyka

Rak p?cherzyka ?ó?ciowego jest stosunkowo rzadkim nowotworem, jednak ze wzgl?du na jego pocz?tkowo skryty rozwój oraz niepomy?lne rokowanie nale?y by? czujnym, zw?aszcza w przypadku osób z grupy wysokiego ryzyka. Metod? wczesnego wykrywania guza jest okresowa kontrola USG u pacjentów z ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »