Nad?erki na b?onach ?luzowych jamy ustnej

P?ytkie ubytki nab?onka b?ony ?luzowej wy?cielaj?cej jam? ustn? tj. wewn?trzn? stron? policzków, dzi?s?a, podniebienie, j?zyk, ?uki podniebienne.

Najlepiej skojarzone objawy