Oddawanie du?ej ilo?ci moczu (poliuria)

Produkowanie wi?cej ni? 3000 ml moczu na dob?. Mo?liwymi przyczynami s?: nadmierne przyjmowanie p?ynów, dzia?anie niektórych leków i alkoholu, choroby nerek, niektóre zaburzenia hormonalne (np. cukrzyca, moczówka prosta).

Najlepiej skojarzone objawy