Czerniak z?o?liwy

Charakterystyka

Czerniak z?o?liwy nale?y do najz?o?liwszych nowotworów cz?owieka. Wywodzi si? on z melanocytów, czyli komórek wytwarzaj?cych barwnik melanin?. Najcz??ciej umiejscawia si? on na skórze, jednak mo?e si? tak?e pojawia? wsz?dzie tam, gdzie wyst?puj? melanocyty - na b?onach ?luzowych przewodu pokarmowego, czy ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »