Czerniak z?o?liwy

Sposób leczenia

Czerniak charakteryzuje si? wczesnymi przerzutami, a w jego leczeniu bardzo du?? rol? odgrywa wczesne rozpoznanie. Nowotwór usuwa si? w ca?o?ci, a zabieg rozszerza si? o okoliczne w?z?y ch?onne, które równie? mog? zawiera? komórki czerniaka. Podejmowane s? próby leczenia metod? laserow? ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »