P?cherze na skórze sromu

Zbiornik p?ynu surowiczego w obr?bie skóry sromu, uwypuklaj?cy naskórek ponad poziom skóry niezmienionej. Najcz??ciej jest skutkiem uszkodzenia skóry sromu np. przez oparzenie lub d?ugotrwa?y ucisk. Gdy ?rednica jest mniejsza ni? 5mm mówimy o p?cherzyku.

Najlepiej skojarzone objawy