Bolesne powi?kszenie w?z?ów ch?onnych

Powi?kszenie ?rednicy w?z?ów ch?onnych ponad 1 cm (w?z?ów pachwinowych ponad 1,5 cm) z towarzysz?c? ich bolesno?ci?. Wskazuj? zazwyczaj na stan zapalny.

Najlepiej skojarzone objawy