Bia?awe naloty na sromie

Bia?a tre?? pokrywaj?ca skór? i ?luzówki sromu, mo?e by? mocno zwi?zana z pod?o?em lub ?atwo si? od niego oddziela?. Jest objawem stanu zapalnego lub zmian? przedrakow? (dysplazja).

Najlepiej skojarzone objawy