Zmiany ropne na skórze sromu

Wykwity zapalne w obr?bie sromu zawieraj?ce rop? (bia?o-?ó?t? g?st?, nieprzejrzyst? tre??).

Najlepiej skojarzone objawy