Zmiany ropne na skórze sromu

Wykwity zapalne w obrębie sromu zawierające ropę (biało-żółtą gęstą, nieprzejrzystą treść).

Najlepiej skojarzone objawy