Zaczerwienione guzki na skórze

Uniesione ponad powierzchni? otaczaj?cej skóry, twarde zmiany o ro?owo-czerwonej barwie. Po ich ust?pieniu mog? pozostawa? blizny. Mog? by? objawem infekcji bakteryjnej, procesu autoimmunologicznego i innych.

Najlepiej skojarzone objawy