Guzowate twory na nosie

Rhinophyma - uniesione ponad powierzchni? skóry twarde zmiany zniekszta?caj?ce obrys nosa. Mog? stanowi? odmian? tr?dzika ró?owatego wyst?puj?c? g?ównie u m??czyzn.

Najlepiej skojarzone objawy