Zmiany pęcherzykowo-grudkowe

Zbiornik płynu surowiczego w obrębie skóry, uwypuklający naskórek ponad poziom skóry niezmienionej. Najczęściej jest skutkiem uszkodzenia skóry np. przez oparzenie lub długotrwały ucisk. Gdy średnica jest mniejsza niż 5mm mówimy o pęcherzyku. Uniesione ponad powierzchnię skóry, dobrze odgraniczone, twarde zmiany. Mogą być różnej barwy i rozmiarów, najczęściej kilkumilimetrowe.

Najlepiej skojarzone objawy