Plamy na skórze

P?askie zmiany, niewyczuwalne dotykiem o innym zabarwieniu ni? otaczaj?ca skóra. Mog? by? zwi?zane ze stanem zapalnym, zaburzeniami naczyniowymi lub by? wynikiem nierównomiernego odk?adania si? barwnika.

Najlepiej skojarzone objawy