Zapalne guzy na skórze

Uniesione ponad powierzchni? skóry, dobrze odgraniczone, zazwyczaj bolesne, zaczerwienione zmiany o zwi?kszonej spoisto?ci, zajmuj?ce skór? oraz czasami tkank? podskórn?. Przyk?adem jest czyrak – bakteryjne zapalenie mieszka oko?ow?osowego i otaczaj?cych tkanek.

Najlepiej skojarzone objawy