Bolesno?? uciskowa wyrostka sutkowatego

Ból pod wp?ywem dotyku i ucisku wyrostka sutkowatego (wyrostka kosci skroniowej po?o?onego do ty?u od ma??owiny usznej). Wyst?puje w stanach zapalnych ucha ?rodkowego a zw?aszcza w ostrym zapaleniu wyrostka sutkowatego.

Najlepiej skojarzone objawy