Obrz?k za ma??owin? uszn?

Zwi?kszenie obj?to?ci tkanek ze wzgl?du na wi?ksze gromadzenie p?ynu tkankowego do ty?u od ma??owiny usznej. Jest charakterystyczny dla zapalenia wyrostka sutkowatego.

Najlepiej skojarzone objawy