Zmiany grudkowe w okolicy k?ta ?uchwy

Uniesione ponad powierzchni? skóry, dobrze odgraniczone, twarde zmiany. Mog? by? ró?nej barwy i rozmiarów, najcz??ciej kilkumilimetrowe.

Najlepiej skojarzone objawy