Bolesno?? i tkliwo?? sutka

Nieprzyjemne odczucie (tkliwo?? o mniejszym, bolesno?? o wi?kszym nasileniu) wyst?puj?ce przy dotyku gruczo?u sutkowego. Mog? by? objawem stanu zapalnego, nowotworu, mastopatii. U niektórych kobiet wyst?puj? w II po?owie cyklu miesi?cznego lub w czasie ci??y i karmienia piersi?.

Najlepiej skojarzone objawy