Wzmo?ona ch?? na okre?lone potrawy

Mo?e by? objawem niedoborów pokarmowych. U kobiet mo?e by? subiektywnym objawem przemian hormonalno-psychologicznych zachodz?cych w czasie ci??y.

Najlepiej skojarzone objawy