Kamica moczowa

Możliwe powikłania

Kamica moczowa mo?e doprowadzi? do powa?nych powik?a?, dlatego wa?ne jest w?a?ciwe jej leczenie. Z?ogi mog? zablokowa? odp?yw moczu, powoduj?c wodonercze. Konsekwencj? tego mo?e by? nawet niewydolno?? nerek. Innym powik?aniem mog? by? zaka?enia uk?adu moczowego, które s? przyczyn? nieprzyjemnych dla pacjenta ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »