Nieprawidłowy wynik pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

Wartość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi niemieszcząca się w granicach normy dla danej grupy wiekowej. Aby pomiar uznać za miarodajny, powinien on być wykonany w cichym pomieszczeniu, w pozycji siedzącej, po kilkuminutowym odpoczynku i co najmniej dwukrotnie, na obu ramionach. Ramię, na którym wykonuje się pomiar, powinno być poziomo wsparte na wysokości serca, bez względu na pozycję ciała. Ważne jest również prawidłowe założenie mankietu, którego dolny brzeg powinien znajdować się 3 cm powyżej tętnicy ramiennej przebiegającej w dołku łokciowym. Rozmiar mankietu powinien być tak dobrany, aby długość znajdującego się w nim balonu obejmowała 80% obwodu ramienia, a jego szerokość wynosiła optymalnie 14 cm (nie mniej niż 12 cm u dorosłych). Nie należy również dokonywać pomiarów przez ubranie. Norma dla skurczowego ciśnienia tętniczego (ciśnienie w naczyniach krwionośnych w czasie skurczu serca) u dorosłych wynosi 100-140 mm Hg (milimetry słupa rtęci – jednostka ciśnienia), zaś norma dla rozkurczowego ciśnienia tętniczego (ciśnienie w naczyniach w czasie rozkurczu serca) u dorosłych wynosi 65-90 mm Hg.

Najlepiej skojarzone objawy