P?cherzyca

Sposób leczenia

Pacjenci z rozpoznan? p?cherzyc? powinni by? w pocz?tkowym okresie choroby hospitalizowani, poniewa? leczenie jest do?? agresywne i wymaga sta?ej kontroli lekarskiej. Pocz?tkowo podaje si? leki immunosupresyjne po??czone z kortykosteroidami. W terapii podtrzymuj?cej podaje si? ni?sze dawki sterydów. Miejscowo stosuje si? ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »