P?cherzyca

Profilaktyka

Ze wzgl?du na autoimmunologiczne pod?o?e choroby nie ma w zasadzie mo?liwo?ci dzia?ania profilaktycznego. Jedynie u osób z rozpoznan? ju? chorob? nale?y eliminowa? czynniki, które mog? zaostrza? jej przebieg. Chodzi tu g?ównie o leki, takie jak penicylamina i kaptopril oraz niektóre ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »