Dysplazja szyjki macicy

Profilaktyka

Jednym z najwa?niejszych czynników ryzyka rozwoju dysplazji, a w nast?pstwie raka szyjki macicy jest zaka?enie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), które przenosi si? g?ównie drog? kontaktów p?ciowych. Wczesne rozpoczynanie wspó??ycia seksualnego, du?a liczba partnerów, czy brak higieny intymnej dodatkowo zwi?kszaj? mo?liwo?? ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »