Ko?atanie serca (uczucie bicia serca)

Stan, w którym mimo braku koncentracji na pracy serca odczuwane jest jego bicie w klatce piersiowej, zwykle z powodu przyspieszenia akcji serca lub jej niemiarowo?ci. Ko?atanie serca jest opisywane jako uczucie sta?ego bicia, drga? lub pulsowania w klatce piersiowej. Typowo dolegliwo?ci lokalizuj? si? w ?rodkowej cz??ci klatki piersiowej po lewej stronie tu? poni?ej piersi. U zdrowych ludzi mo?e wynika? z chwilowego zwrócenia uwagi na prac? serca. Mo?e jednak by? równie? objawem potencjalnie niebezpiecznych zaburze? rytmu serca.

Najlepiej skojarzone objawy