Zapalenie sromu

Charakterystyka

Ze wzgl?du na s?siedztwo z uj?ciem cewki moczowej oraz odbytem srom jest nara?ony na ci?g?y kontakt z ró?nymi drobnoustrojami. W prawid?owych warunkach zaka?enia tej okolicy nale?? jednak do rzadko?ci. Dzieje si? tak dzi?ki funkcji ochronnej, jak? spe?nia nab?onek sromu. Dopiero ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »