Zapalenie sromu

Sposób leczenia

Leczenie zale?ne jest od czynnika wywo?uj?cego zapalenie. W infekcjach bakteryjnych stosuje si? nasiadówki odka?aj?ce, przemywanie, a tak?e ma?ci lub kremy z antybiotykami. W ci??kich przypadkach (szczególne czyraczno?ci) konieczne mo?e by? równie? podanie antybiotyków doustnych. Infekcje grzybicze leczy si? tylko miejscowo. ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »