Zapalenie sromu

Profilaktyka

Unikanie czynników ryzyka oraz dba?o?? (ale nie przesadna) o higien? intymn? zmniejsza znacznie prawdopodobie?stwo wyst?pienia chorób zapalnych sromu. W przypadku ju? istniej?cej infekcji wa?na jest równie? kontrola i ewentualne leczenie partnera. ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »