Ból w gardle i w klatce piersiowej

Nieprzyjemne, powoduj?ce cierpienie fizyczne lub psychiczne doznanie, którego ?ród?o znajduje si? w gardle i klatce piersiowej. Jest najcz??ciej objawem chorób lub stanów zapalnych, wyst?puj?cych w obr?bie gard?a i klatki piersiowej. Ból mo?e by? sta?y lub pojawia? si? np. podczas prze?ykania, mówienia, ruchów oddechowych klatki piersiowej.

Najlepiej skojarzone objawy