Mi?sak Kaposiego

(Sarcoma Kaposi)

Mi?sak Kaposiego zosta? opisany po raz pierwszy ju? w 1872 roku jako rzadka choroba wyst?puj?ca u starszych m??czyzn. Obecnie wiadomo, i? nowotwór ten u niektórych grup ludzi wyst?puje cz?sto, w ka?dym wieku i mo?e dotyczy? obu p?ci. Nowotwór mo?e wyst?powa? ...

Badania diagnostyczne

 • Badanie histopatologiczne

Pozostałe informacje

 • Ilość zachorowań ze względu na płeć:
  kobiety50%
  mężczyźni50%
 • Lekarze specjaliści:
  - Onkolog
  - Dermatolog
 • Wymagany jest natychmiastowy kontakt z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »